Zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje w Polsce przedawnienie roszczeń finansowych z tytułu braku spłaty zaległych należności. Szczegółowe informacje na ten temat zapisano w art.117 § 2 kodeksu cywilnego. To ten dokument prawny reguluje instytucję przedawnienia roszczeń, dlatego z jego zapisami powinni zapoznać się wszyscy wierzyciele i specjaliści od windykacji. Zgodnie z prawem, jeżeli minie określony termin, to dłużnik może wystąpić do sądu o ustanowienie przedawnienia roszczeń. W przypadku relacji pomiędzy przedsiębiorcami samo z siebie ono nie następuje. Inaczej wygląda to w przypadku spraw majątkowych, gdzie roszczenia ulegają automatycznie przedawnieniu po przekroczeniu określonego w ustawodawstwie terminu.

Dłużnik może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia

W obu powyższych przypadkach dłużnicy mogą jednak zrzec się z korzystania z zarzutu przedawnienia. Można tego dokonać dopiero po upływie terminu. Oczywiście niewielu dłużników się na to decyduje. W związku z tym wierzyciel nie powinien odwlekać decyzji o rozpoczęciu windykacji ostatnią chwilę, ponieważ może skutkować to stratą szansy na odzyskanie należnych środków. Podniesienie zarzutu przedawnienia roszczeń następuje na drodze sądowej w ramach tzw. postępowania rozpoznawczego.

Jakie są terminy przedawnienia roszczeń?

Przedawnienie roszczeń następuje po upływie określonego czasu od powstania zadłużenia. Termin różni się w zależności od konkretnej sytuacji. Dla przykładu roszczenia związane z prowadzeniem firmy przedawniają się po trzech latach. Jeszcze krótszy jest okres dla transakcji sprzedaży, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, czy też roszczeń z tytułu niezapłaconych przez kontrahentów faktur. Wówczas to już tylko dwa lata, tak samo, jak w przypadku umowy zlecenia i umowy o dzieło. Dla wielu innych sytuacji termin przedawnienia wynosi aż 6 lat (zgodnie z nowelizacją z 2018 roku). Powyższe terminy wskazują na to, że przedsiębiorcy powinni szybko wdrożyć proces windykacyjny, aby nie stracić szansy na odzyskanie środków. W tym celu warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy windykacyjnej, której specjaliści doskonale znają instytucję przedawnienia roszczeń i zadbają o zachowanie terminów ustawowych.

Kiedy zaczyna się bieg przedawnienia?

Zgodnie z prawem bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym dane roszczenie staje się wymagalne. W przypadku przedsiębiorców zazwyczaj to dzień, który widnieje na fakturze lub umowie jako data graniczna uiszczenia zapłaty za daną usługę lub produkt. Występują sytuacje, w których wymagalność roszczenia zależy od działania wierzyciela. Wówczas bieg rozpoczyna się wtedy, kiedy roszczenie stałoby się wymagalne. Termin przedawnienia roszczenia przypada w większości przypadków na ostatni dzień roku kalendarzowego. Wyjątek stanowią tu terminy krótsze niż dwa lata.

Czy wierzyciel może domagać się przedawnionych roszczeń?

Co do zasady, przedawnienie roszczenia go nie likwiduje. Oznacza to, że wierzyciel wciąż ma prawo domagać się jego zaspokojenia jako zobowiązania naturalnego. Można to robić w sytuacji, w której dłużnik nie podniósł zarzutu przedawnienia. Jeżeli to nastąpi i zostanie potwierdzone na drodze sądowej, to wierzyciel traci prawo do odzyskania swoich należności. Nieco inaczej wygląda to jednak w relacji przedsiębiorca-konsument. Wówczas w momencie upływu terminu przedawnienia roszczenie przekształca się w zobowiązanie niezupełne. W związku z tym konsument nie musi podnosić tego zarzutu. Jeżeli dłużnikiem przedsiębiorcy jest konsument, to ten pierwszy jako wierzyciel nie może ubiegać się zaspokojenia roszczeń po upływie terminu ich przedawnienia.

Nie czekaj na ostatnią chwilę

Wbrew pozorom prawa dłużników w Polsce są dobrze chronione i respektowane. Tylko szybkie i zdecydowane działanie pozwoli Ci odzyskać swoją wierzytelność. Jako Straetus jesteśmy zespołem profesjonalistów w obszarze obsługi przedsiębiorców i prowadzenia w ich imieniu procesu windykacyjnego. Doskonale orientujemy się w obowiązującym prawie i w pracy wykorzystujemy techniki, które zwiększają szansę na odzyskanie wierzytelności. Dbamy o to, aby nie nastąpiło przedawnienie roszczeń, a także na każdym etapie współpracy zachowujemy najwyższe standardy rynkowe w obszarze windykacji. Pozwala to nam na zachowanie wysokiej skuteczności działania. Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem.