Proces odzyskiwania należności może być powolny i uciążliwy, dlatego warto powierzyć tę kwestię profesjonalistom. Jeśli ściąganie długu od kontrahentów będzie nieskuteczne lub potrwa zbyt długo, firma ryzykuje brakiem płynności finansowej, a co za tym idzie utratą zaufania, co może zaważyć na jej przyszłości. Jak wybrać skuteczną firmę windykacyjną w 2024 roku? Czym powinny wyróżniać się nowoczesne usługi windykacyjne?

Skuteczność i profesjonalizm

Firma, z której usług zdecydujemy się skorzystać w przypadku problemów z wyegzekwowaniem należności, powinna działać efektywnie, czyli możliwie szybko doprowadzić odzyskania należności. To bardzo ważne, ponieważ brak płynności finansowej może błyskawicznie doprowadzić do efektu kuli śniegowej i przyczynić się do bardzo poważnych problemów finansowych, a nawet postawić pod znakiem zapytania przyszłość firmy.

Żeby wszystkie podjęte działania mogły być skuteczne, pracowników wybranej firmy powinien charakteryzować pełen profesjonalizm w każdym aspekcie ich pracy. Muszą być odpowiednio wyszkoleni, posiadać dużą wiedzę na temat zawiłości prawnych oraz posiadać umiejętności miękkie, dzięki którym negocjacje z dłużnikiem odbędą się sprawnie i możliwie bezproblemowo.

Doświadczenie

Bardzo ważnym aspektem jest doświadczenie kadry zatrudnionej w firmie windykacyjnej. Sama wiedza teoretyczna to wciąż za mało, wykwalifikowani pracownicy powinni również posiadać bogate doświadczenie, które przekłada się na większą pewność siebie i konkretne rezultaty. Najlepiej, jeśli firma może pochwalić się różnorodnym doświadczeniem, zwłaszcza w branży, w której działa nasza firma. Dzięki temu prawnicy wiedzą, w jaki sposób najszybciej odzyskać pieniądze i które działania przynoszą błyskawiczne efekty.

Działanie zgodnie z prawem

Nowoczesna firma windykacyjna musi działać zgodnie z prawem na każdym etapie wykonywania swoich obowiązków, a także stosować się do Zasad Dobrych Praktyk w Windykacji. Aktualnie obowiązuje ustawa ze stycznia 2023 roku o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, która jasno określa zasady działania firm windykacyjnych oraz możliwości i metody, z których mogą one korzystać.

To ważne, żeby zaczynać od działań polubownych, które są najkorzystniejsze dla obu stron i przynoszą najlepsze rezultaty.

Windykacja polubowna oznacza próbę odzyskania długu bez sięgania po poważniejsze środki, takie jak skierowanie sprawy na drogę sądową. Pierwszym działaniem powinno być wysłanie wezwania do zapłaty, a następnym rozpoczęcie negocjacji, których celem jest odzyskanie należności. W przypadku braku kontaktu z dłużnikiem konieczne są działanie terenowe. Jeśli windykacja polubowna nie zdaje egzaminu, konieczna jest windykacja sądowa i egzekucja komornicza.

Szeroki zakres działania

Wybierając firmę windykacyjną w 2024 roku, warto zwrócić uwagę na to, by zakres jej działalności był jak najszerszy, przekłada się to bowiem na doświadczenie i skuteczność procesu. Istotna jest różnorodność stosowanych metod w zależności od indywidualnych potrzeb klienta i od zawiłości konkretnej sytuacji. Wyspecjalizowana kadra pracowników powinna w pierwszej kolejności dobrze przyjrzeć się sprawie, żeby móc spojrzeć na nią fachowym okiem, przemyśleć i zaplanować swoje działania, mając na uwadze korzyści dla klienta.

Zaangażowanie w prowadzone działania

Skuteczna firma, z którą podejmujemy współpracę w celu odzyskania należności, nie może pozwolić sobie na połowiczne działanie. Poważne podejście do klienta i jego sytuacji to absolutna podstawa. Żeby dać temu wyraz, konieczne jest nie tylko szczegółowe zapoznanie się z sytuacją, ale też stałe informowanie o postępach w sprawie. To niezwykle ważne, ponieważ często podczas postępowania windykacyjnego gra toczy się o wysoką stawkę, jaką jest stabilność finansowa i przyszłość firmy.

Nowoczesne usługi windykacyjne powinny być wspierane przez możliwości, jakie oferują nowe technologie, co oznacza na przykład umożliwianie bieżącego dostępu do sprawy w systemie informatycznym. Ważne jest również regularne dostarczanie raportów z prowadzonych działań, a także umożliwienie bezpośredniej komunikacji z negocjatorami, jeśli klient ma taką potrzebę.

Niskie koszty współpracy

Zakładając, że w wyniku niezapłaconych należności, klient znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, zdecydowanie najkorzystniejsze jest podjęcie współpracy z firmą, która nie wymaga uiszczenia opłaty wstępnej. Brak początkowej inwestycji jest dużą ulgą dla portfela. W takiej sytuacji klient płaci jedynie prowizję już po odzyskaniu długu i płynności finansowej.

Wybór agencji windykacyjnej z dobrym know how i dużym doświadczeniem pracowników, korzystanie z nowych technologii do monitorowania postępów w sprawie, a także skuteczność działania przy jednoczesnym dążeniu do rozwiązań polubownych – to podstawowe wyróżniki nowoczesnej i efektywnej firmy windykacyjnej w 2024 roku.