Nierzetelni kontrahenci spotykani są we wszystkich branżach, a zatory płatnicze mogą okazać się groźne w skutkach szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chociaż tego typu przedsiębiorstwom łatwo utracić płynność finansową przez nieterminowych kontrahentów, to wciąż zdarza się, że przedsiębiorcy pobłażają swoim klientom i nie naciskają na spłatę zobowiązania.

Według badania przeprowadzonego w drugim kwartale 2018 roku na zlecenie BIG InfoMonitor przedsiębiorcy w pierwszej kolejności opłacają zobowiązania, w przypadku których brak terminowej płatności wiąże się z konkretnymi konsekwencjami.

Wezwanie do zapłaty – pierwszy krok do odzyskania zaległych należności

Wezwanie do zapłaty zawierające ostrzeżenie, iż brak uregulowania faktur skutkować będzie wpisaniem na listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej, powinno zadziałać mobilizująco na nierzetelnego kontrahenta. W przypadku gdy przedsiębiorca zalega z płatnościami u dwóch kontrahentów, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż wybierze uregulowanie w pierwszej kolejności faktury, za której nieterminową płatność grożą przykre konsekwencje.

Pozew sądowy

Jeżeli wezwanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności wynikających z zaległych faktur nie przynosi skutku, kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Często dłużnicy ignorują wezwania do zapłaty i regulują swoje zaległości po wystawieniu przez sąd prawomocnego nakazu zapłaty, a nawet dopiero w wyniku przeprowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego. Przed złożeniem pozwu do sądu należy wezwać dłużnika do zapłaty należności, w momencie gdy nierzetelny kontrahent takie wezwanie zignoruje, sprawę należy skierować do sądu. Warto jednak pamiętać o obowiązujących przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń majątkowych – jeżeli zwlekaliśmy długo ze złożeniem pozwu, warto wpierw skonsultować się ze sprawdzonym prawnikiem.

Firma windykacyjna

Coraz większa popularnością na rynku usług finansowych cieszy się skorzystanie z usług firm windykacyjnych. Najlepiej wybrać te, które odzyskują długi za prowizję. Wtedy pracownicy firmy mają większą motywację do działania. Zarobią ustalony procent kwoty, którą uda im się odzyskać.

Podsumowując, bezsprzecznie należy egzekwować zaległe należności wynikające z faktur nieopłaconych przez nierzetelnych kontrahentów. Istnieje kilka rozwiązań i warto wybrać takie, które w pełni uwzględni aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Skierowanie sprawy do sądu pozwoli odzyskać 100% należności, ale postępowanie sądowe może trwać nawet rok i więcej. Skorzystanie z usług windykacyjnych pozwoli na natychmiastowy zwrot długu, a co za tym idzie pozwoli zachować płynność finansową naszemu przedsiębiorstwu.