Przeterminowane należności mogą poważnie zagrozić płynności finansowej przedsiębiorstwa. Gdy kontrahent ma problemy z terminową spłatą zobowiązań, należy podjąć zdecydowane kroki. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego: „wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić”. Jeżeli skala zadłużenia jest duża, pomocne jest zlecenie obsługi wierzytelności firmie windykacyjnej. W obrocie gospodarczym w takich sytuacjach często korzysta się z usług windykatorów, którzy świadczą usługi polegające na zdyscyplinowaniu dłużnika i wyegzekwowaniu długu.

W jaki sposób działa firma windykacyjna?

Windykacja należności przez firmę windykacyjną nie jest egzekucją komorniczą, odbywa się więc na innych zasadach. Firma windykacyjna zawiera umowę z wierzycielem, na podstawie której jest uprawniona do ściągania należności (na podstawie pełnomocnictwa lub umowy cesji wierzytelności). Celem firmy będzie ściąganie należności w jak najkrótszym terminie.

Podczas windykacji długu zawsze należy sprawdzić, czy roszczenie nie jest przedawnione. Jeżeli upłynął termin, nie ma podstaw, aby spełniać świadczenie. Warto też pamiętać, że wierzyciel ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie w spłacie długu, więc im później nastąpi spłata, tym większa będzie suma należności.

Jak długo firma windykacyjna może ściągać dług?

Zasadniczo windykacja trwa od momentu powstania długu do jego spłaty. Jeżeli termin zapłaty nie został przekroczony o 60 dni, firma windykacyjna daje możliwość zapłaty długu bez konsekwencji. Po upływie 60 dni stosuje się tzw. windykacje miękką. Jej terminy nie są określone przez prawo. Zazwyczaj obsługa wierzytelności jest prowadzona do czasu ściągnięcia długu. Jeżeli monity nie są skuteczne, taką sprawę kieruje się na drogę sądową.