Panująca pandemia koronawirusa  ma także negatywny wpływ na efektywność i czas odzyskiwania należności finansowych. Powstające opóźnienia w windykacji mogą skutkować niemożnością odzyskania długu. Jakie są przyczyny opóźnień w ściąganiu należności?

Opóźnienia w pracy sądów spowodowane pandemią

Pojawienie się epidemii koronawirusa w Polsce skutkowało wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu wielu instytucji. W czasie „zamrożenia” pracy sądów, mogły one rozpatrywać tylko sprawy najpilniejsze, do których nie zaliczano postępowań windykacyjnych. Sądy wróciły już do normalnej pracy, jednak wierzyciele nadal muszą się uzbroić w cierpliwość. Ze względu na obowiązujący rygor sanitarny odbywa się mniej rozpraw. Na tempo pracy sądów wpływ mają także powstałe zaległości. Dla wierzycieli oznacza to, co najmniej kilkumiesięczne opóźnienie w samym terminie rozprawy.

Pandemia a niewypłacalność dłużników

W trakcje panującej pandemii czas dla wierzyciela ma dużo większe znaczenie niż wcześniej. Wielu przedsiębiorców stanie na granicy upadłości lub zakończy prowadzenie swojej działalności. Dłużnicy, którzy już przed pandemią mieli problem z płynnością finansową, obecnie mogą być już niewypłacalni. W takich przypadkach ściąganie należności znacznie się przedłuży lub stanie się niemożliwe. Niestety powstałe opóźnienia będą korzystne dla dłużników, którzy świadomie unikają uregulowania należności.

Odzyskiwanie długów a ograniczony kontakt z dłużnikami

Jednym z ważnych aspektów działań windykacyjnych są wszystkie czynności mające na celu polubowne załatwianie spraw na etapie przed sądowym. Ograniczenia w kontaktach międzyludzkich wprowadzone wraz z nastaniem pandemii spowodowały, że kontakt między wierzycielem a dłużnikiem został znacznie ograniczony. Dłużnicy, którzy nie wykazują woli, by uregulować należność, mają większe możliwości unikania konfrontacji z wierzycielem lub jego przedstawicielami.

Zaistniała sytuacja jest bardzo niekorzystna dla wierzycieli. Sposobem na odzyskiwanie długów w tym trudnym czasie może być profesjonalnie przeprowadzona windykacja polubowna. Ważne jest także niezwłoczne reagowanie na nowo powstające opóźnienia w regulowaniu faktur. Podjęcie działań krótko po powstaniu zaległości znacznie zwiększa szanse na sukces.