W celu odzyskania przeterminowanych należności prowadzi się windykację długów. Wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń w procesie pozasądowym (polubownie) oraz w ramach windykacji sądowej. W obu wariantach warto skorzystać z doświadczenia i wiedzy profesjonalnych windykatorów, którzy zwiększają szanse na odzyskanie długów. W tym artykule sprawdzimy, czym charakteryzuje się windykacja sądowa i ile trwa ona w polskich sądach.

Czym jest windykacja sądowa?

Windykacja sądowa nazywana jest drugim etapem odzyskiwania długów. Stosuje się ją zazwyczaj wtedy, gdy polubowne odzyskiwanie należności nie przynosi zamierzonego efektu. Postępowanie sądowe prowadzi się po to, aby uzyskać wyrok sądu oraz nakaz zapłaty długu. W ten sposób wierzyciel uzyskuje niezwykle ważny filar zabezpieczenia swoich środków oraz podstawę do późniejszej egzekucji komorniczej, która stanowi końcowy etap procesu windykacyjnego. Samą windykację sądową nazywa się również twardą.

Jak przygotować się do windykacji sądowej?

Jako wierzyciel musisz dobrze przygotować się do windykacji długów na drodze sądowej. Przede wszystkim musisz mieć pewność, że należność nie uległa przedawnieniu. Jeżeli sąd stwierdzi, że roszczenie przedawniło się, to nie będzie możliwe odzyskanie przeterminowanych należności na tym polu. Ponadto jako wierzyciel sprawdź, czy dłużnik czerpie dochody lub posiada majątek, z którego może pokryć powstałe zobowiązanie. Jednocześnie zweryfikuj, czy Twój dłużnik nie ogłosił upadłości. Wiedza na ten temat pozwoli skrócić przebieg postępowania sądowego i zwiększy Twoje szanse na odzyskanie długu. W przypadku upadłości powództwo zostanie oddalone.

Już na etapie windykacji polubownej należy przesłać dłużnikowi listem poleconym wezwanie do zapłaty. Wierzyciel powinien posiadać potwierdzenie wysłania tego dokumentu. Stanowi ono obowiązkowy załącznik do pozwu.

Jak przebiega windykacja sądowa?

Zanim dług trafi do sądu, to prowadzona jest windykacja polubowna. W przypadku długów nieprzekraczających 10 tysięcy złotych trwa to zazwyczaj trzy miesiące. Jeżeli dług jest wyższy, to może to trwać nawet sześć miesięcy. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od przygotowania pozwu o zapłatę należności. Można to zrobić we własnym zakresie lub skorzystać ze wsparcia renomowanej firmy windykacyjnej. Kolejnym krokiem jest załatwienie pozostałych formalności administracyjnych oraz opłacenie kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Po tym można złożyć do sądu pozew o zapłatę i rozpocząć postępowanie. Zakończy się ono uzyskaniem orzeczenia sądu w postaci wyroku lub nakazu zapłaty. Na tej podstawie można przejść do kolejnego etapu windykacji, czyli postępowania komorniczego. Rozpoczyna się ono wtedy, gdy sąd wyda tytuł wykonawczy z nadaną klauzulą wykonalności.

Ile trwa windykacja długów w polskich sądach?

Długość trwania windykacji długów w polskich sądach zależy od kilku czynników. Pod uwagę bierze się m.in.: możliwości finansowe dłużnika, zaangażowanie wierzyciela oraz umiejętne poprowadzenie całego procesu przez specjalistów. Oczywiście najłatwiej uzyskać tytuł wykonawczy w przypadku mniejszych należności. Jeżeli ich kwota nie przekracza 10 tysięcy złotych, to zazwyczaj postępowanie sądowe trwa do dwóch miesięcy. Zazwyczaj jest to od trzech do ośmiu tygodni. Oczywiście proces może zostać wydłużony po zastosowaniu przez dłużnika wybranych technik obrony, w tym wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty lub wyroku. Wpływ na długość postępowania ma również liczba spraw, która w danym momencie rozpatrywana jest przez sąd.

W przypadku większego zadłużenia mamy do czynienia z bardziej skomplikowanym procesem. Zazwyczaj postępowanie trwa od pół roku do nawet kilku lat. Każdy przypadek należy jednak rozpatrywać w sposób indywidualny. Aby przyspieszyć windykację sądową, warto skorzystać ze wsparcia renomowanej firmy windykacyjnej, której eksperci doskonale orientują się w przepisach polskiego prawa, standardach sądowniczych oraz w poszczególnych etapach całego procesu. Dzięki temu unika się błędów administracyjnych i korzystnie wpływa na skrócenie procesu odzyskiwania długów na drodze sądowej. Później czas odzyskania należności zależy od wysokości zadłużenia i skuteczności działań komornika sądowego, który jest urzędnikiem państwowym.

Wsparcie firmy windykacyjnej

Odzyskiwanie długów w ramach windykacji polubownej lub sądowej we własnym zakresie może być bardzo trudne. Wszystko dlatego, że wierzyciel nie zawsze dysponuje wiedzą i zasobami ludzkimi, które pomogą mu w sprawnym przeprowadzeniu windykacji. Właśnie dlatego warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Doświadczeni windykatorzy doskonale znają skuteczne techniki komunikacji i prowadzenia polubownego odzyskiwania długów, a także orientują się w przepisach związanych z windykacją sądową. Dzięki temu można nie tylko zwiększyć szanse na odzyskanie pieniędzy, ale również skrócić ten proces. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie oraz do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy windykacyjnej. Od lat wspieramy przedsiębiorców w odzyskiwaniu przeterminowanych należności.