Firmy działające w każdej branży, by dążą by się rozwijać, poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu dla swoich towarów i usług. Niestety nie każdy kontrahent jest rzetelnym płatnikiem. Planując relacje biznesowe z nowym partnerem warto, przed podpisaniem z nim umowy najpierw sprawdzić, czy będzie on w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych. Stawiając na wywiad gospodarczy, zminimalizujemy ryzyko niewypłacalności kontrahenta, a co za tym idzie rentowności współpracy.

Samodzielna weryfikacja

Pierwszym krokiem, którym możemy zrobić w kwestii sprawdzenia wypłacalności naszego przyszłego kontrahenta, jest sprawdzenie jego obecności w rejestrach giełdy długów. Giełda długów to platformy, na których wierzyciele ogłaszają chęć sprzedania należnych im wierzytelności. Jeśli na jednej z takich stron znajdziemy dane naszego potencjalnego kontrahenta, to lepiej zastanówmy się, czy na pewno chcemy z nim nawiązywać współpracę. Dodatkowo jeśli przyszły partner działa jako spółka giełdowa, możemy zapoznać się z publikowanymi przez jego firmę raportami i sprawozdaniami finansowymi. Publikowanie takich informacji przez spółki giełdowe jest wymagane przez prawo. Dodatkowo by zweryfikować wypłacalność firmy chcącej nawiązać z nami współpracę, możemy skorzystać z raportów Biura Informacji Gospodarczej. W raportach BIG można odnaleźć wszystkie publicznie dostępne informacje, dotyczące płynności finansowej firmy. Należy jednak mieć świadomość, że korzystanie z zasobów BIG jest częściowo płatne.

Wywiad gospodarczy

Jeśli powyższe metody nie przynoszą efektu lub nie mają Państwo wystarczającej ilości, czasu i możliwości weryfikacji stanu wypłacalności kontrahenta, warto nawiązać współpracę z firmą specjalizującą się zarządzaniem wierzytelnościami. Dzięki wykorzystaniu charakterystycznych dla wywiadu gospodarczego, nowoczesnych narzędzi internetowych oraz wizyt terenowych, taka firma skutecznie sprawdzi podstawowe informacje dotyczące stanu finansowego przyszłego kontrahenta oraz wiarygodności firmy i jej udziałowców.