Małe przedsiębiorstwa, aby utrzymać się na rynku, często muszą walczyć o przetrwanie. Walki tej nie ułatwiają zalegający z płatnościami kontrahenci. Jak pokazują badania zdarza się to coraz częściej. Jak poradzić sobie ze ściąganiem należności w niewielkiej firmie?

Zachowanie płynności finansowej

Kontrola przychodów i rozchodów w niewielkich firmach to podstawa sprawnego funkcjonowania. To ten bilans umożliwia nam planowanie przyszłych inwestycji i rozwój biznesu. W momencie gdy owa płynność zostaje zaburzona, problemem może stać się bieżące funkcjonowanie. Ostatecznie doprowadza to do utraty zaufania w oczach współpracowników, a nawet zerwania kontraktów i strat finansowych. Każde opóźnienie w przychodach firmy może stać się początkiem lawiny niekorzystnych zdarzeń.

Problematyczni płatnicy

Monitoring płatności to jedna z możliwości, z jakich możemy skorzystać w firmie windykacyjnej. Usługa ta polega na sprawowaniu nadzoru nad statusem poszczególnych faktur. W systemie można obserwować, czy konkretni klienci zapłacili już za określone produkty lub usługi. Jeśli klient zalega z uregulowaniem faktury, pracownik windykacji kontaktuje się z nim, przypominając o przekroczeniu terminu. Takie doraźne działanie może pomóc małemu przedsiębiorstwu w zachowaniu płynności finansowej. Warto również rozważyć zatrudnienie windykacji, kiedy kontrahent wyraźnie nie ma zamiaru zapłacić za określone produkty lub usługi. Działania podjęte przez profesjonalistów będą po prostu bardziej skuteczne.

Windykacja a sprawy sądowe

Ściąganie należności często kończy się na drodze sądowej. W tym wypadku firma windykacyjna, z którą podjęliśmy współpracę, również może okazać się pomocna. Sądy wymagają od przedsiębiorstw dowodu na to, że zaszła próba odzyskania należności. Umowa z firmą, która zajmuje się odzyskiwaniem płatności, z pewnością świadczy na korzyść organizacji występującej z wnioskiem do sądu.

Decydując się na współpracę z firmą windykacyjną, warto pamiętać, że podejmujmy w pełni legalne działanie na rzecz zachowania płynności finansowej naszego przedsiębiorstwa. Zakończenie problemów z dłużnikami wpłynie korzystnie na rozwój naszego biznesu i pozwoli nam na zachowanie kontroli nad finansami.