W obecnych czasach coraz więcej przedsiębiorców boryka się z problemem niewypłacalnych dłużników. Każdy z nich wpływa negatywnie na płynność finansową organizacji, a w wielu firmach może brakować środków finansowych i zasobów ludzkich do przeprowadzenia skutecznej windykacji. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji i odzyskać swoje pieniądze? Koniecznie musisz wiedzieć o tym, że cały proces windykacji może być przeprowadzony na koszt dłużnika, dlatego warto skorzystać z takiej opcji. Kiedy to możliwe?

Kiedy i w jaki sposób wierzyciel może przeprowadzić proces windykacyjny na koszt swojego dłużnika?

Przeprowadzenie windykacji na koszt dłużnika możliwe jest tylko w sytuacjach, gdy obie strony, czyli zarówno wierzyciel oraz dłużnik, są przedsiębiorcami. Kolejnym wymogiem jest zawarcie transakcji pomiędzy stronami po dniu 28 kwietnia 2013 roku. Jeżeli jako wierzyciele spełniacie powyższe warunki to nic nie stoi na przeszkodzie temu, by kosztami windykacji długów obciążyć dłużnika. Zgodnie z prawem możecie dochodzić również praw do zapłaty opłaty windykacyjnej w postaci ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od realnej wysokości zadłużenia. W ten sposób z usług firm windykacyjnych mogą skorzystać również firmy, które mają problemy z płynnością finansową, co jest coraz częstszym zjawiskiem w kryzysie pandemicznym. Jego wpływ na zachwianie gospodarki i wypłacalność firm jest spory.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej?

Z usług firmy windykacyjnej z powodzeniem mogą korzystać zarówno małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. W wielu firmach brak wystarczających zasobów ludzkich i kompetencyjnych do tego, by we własnym zakresie przeprowadzać ściąganie długów. Bardzo często do takich zadań delegowani są pracownicy bez odpowiedniego przeszkolenia oraz tacy, którzy łączą windykację z realizacją swoich podstawowych celów biznesowych i obowiązków pracowniczych. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie efektywności procesu windykacji oraz mniejszą wydajność pracowników.

Dużo skuteczniejszym sposobem będzie skorzystanie z profesjonalnego wsparcia windykatorów. Posiadają oni wysoko rozwinięte kompetencje miękkie i interpersonalne, a także wiedzę, która pozwala im na skuteczne przeprowadzenie windykacji i odzyskanie długów. W ten sposób zwiększa się szanse na odzyskanie pieniędzy oraz można zaoszczędzić roboczogodziny pracowników, którzy w ten sposób pomogą w rozwoju firmy. Warto korzystać z usług firm windykacyjnych, które pomogą również w obciążeniu dłużnika kosztami windykacji.