Zadłużenie firmy może mieć swoje źródło w wielu czynnikach związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością zakładu pracy. W przypadku niespłacania zadłużenia konieczna jest interwencja firmy windykacyjnej, której zadaniem jest ściąganie należności utrzymywanej w rękach osób lub podmiotów nieuprawnionych. Jakie są więc najczęstsze przyczyny zadłużenia firmy?

Zator sprzedażowy

Mała sprzedaż jest najczęstszą przyczyną zadłużenia firmy. Sezonowość sprawia, że sprzedaż nigdy nie utrzymuje się na identycznym poziomie, zdarzają się także okresy, w których zarobki firmy związane ze sprzedażą dóbr lub usług nie przynoszą zysków umożliwiających pokrycie kosztów prowadzenia zakładu pracy. Jeśli zator sprzedażowy trwa dłuższy czas, zadłużenie firmy może znacząco wzrosnąć.

Nieefektywna kadra pracownicza

Przyczyną zadłużeń firmy mogą być również pracownicy, którzy pracują poniżej wymaganej normy. Jeśli zakład pracy nie określa celów pracowniczych, dzięki którym utrzymanie płynności finansowej jest zabezpieczone, praca może być nieefektywna. Wpływa to na zmniejszenie zysków firmy, a co za tym idzie stopniowe zmniejszanie płynności finansowej. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do stopniowego zadłużania firmy.

Nietrafione inwestycje

Firmy często dysponują pieniędzmi umożliwiającymi wykonywanie inwestycji wymagających znacznego kapitału. Inwestycje mogą się zwrócić, ale zdarza się, że przynoszą jedynie straty finansowe. Nietrafione decyzje to częsta przyczyna zadłużenia firmy, która dotyka szczególnie firmy mniejsze, niedysponujące tak dużym kapitałem, by w pełni pokryć koszty inwestycji.

Słaba reklama

Ten czynnik może pośrednio przekładać się do zadłużenia firmy, szczególnie w przypadku zakładów pracy opierających się głównie na sprzedaży. Słaba reklama jest skorelowana z zatorem sprzedażowym, ponieważ dobry marketing pozwala trafić do większej ilości klientów, co jednak nie ma miejsca w przypadku słabo zaplanowanej kampanii reklamowej.