Początek 2023 roku nie należy do najbardziej optymistycznych z punktu widzenia gospodarki. Dotyczy to nie tylko Polski, ale również rynków zagranicznych i międzynarodowych. Zaburzony łańcuch dostaw, galopująca inflacja i niepewność geopolityczna sprawiają, że coraz więcej firm może mieć problemy z wypłacalnością. W związku z tym warto odpowiednio się zabezpieczyć i sprawdzić, jak będzie wyglądała windykacja należności w 2023 roku.

Realia gospodarcze w 2023 roku

Realia gospodarcze w 2023 roku są bardzo trudne. W Polsce mamy do czynienia z inflacją, która powoli zbliża się do wyniku 20%. Do tego wzrastają stopy procentowe, co przekłada się na większy koszt utrzymania kredytów. Ten ostatni aspekt dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zubożenie społeczeństwa, zaburzony łańcuch dostaw, a także problemy na rynku energii to tylko niektóre ze zjawisk, z którymi już mamy do czynienia lub są dopiero prognozowane. Sytuacja będzie komplikowała się wraz z przedłużającym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie, a wyjścia z kryzysu nie ułatwia fakt, że znajdujemy się w erze świeżo po pandemii koronawirusa.

Zagrożenie wzrostem zadłużenia przedsiębiorstw

Obecna sytuacja i prognozy recesji sprawiają, że wiele przedsiębiorstw może popaść w problemy z zachowaniem płynności finansowej. Brak regularnej realizacji zobowiązań finansowych przełoży się na zaległości w opłatach za faktury. Każda taka sytuacja może powodować powstawanie zatorów płatniczych. Im więcej dłużników, tym sytuacja wierzyciela będzie jeszcze trudniejsza i z czasem sam może utracić płynność finansową i na czas nie realizować swoich zobowiązań. To błędne koło, z którego bardzo trudno się wydostać. W 2023 roku realne zagrożenie takim kryzysem jest największe w kilkunastu ostatnich latach.

Zwiększone ryzyko poszczególnych transakcji

To wszystko sprawia, że każda pojedyncza transakcja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Dotyczy to zarówno stałych kontrahentów, jak i nowych. Zwłaszcza tych ostatnich należy dobrze zweryfikować, zanim w 2023 roku podejmie się decyzję o nawiązaniu współpracy i o dostarczeniu partii produktów, czy też wykonaniu danej usługi. Oczywiście kontrahentów należy sprawdzać zawsze, aby zminimalizować ryzyko problemów, jednak w obecnym roku trzeba położyć na to jeszcze większy nacisk. Nie zawsze uda się uniknąć niebezpieczeństwa, jednak dobra analiza sprawi, że zdecydowanie zmniejszy się ryzyko podjęcia niepewnej współpracy lub wystąpienia przeterminowanych należności. Skutecznym rozwiązaniem w tym zakresie jest wywiad gospodarczy.

Szybko wdrożony proces windykacyjny zwiększy szansę na odzyskanie pieniędzy w 2023 roku

Kluczem okazuje się szybko wdrożony proces windykacyjny. Jeżeli klient zwleka z płatnością, to warto jak najszybciej nawiązać z nim kontakt i wprowadzić plan naprawczy. Im szybciej to zrobisz, tym większa szansa na odzyskanie przeterminowanych należności i utrzymanie cashflow. W przypadku starych klientów może zdarzyć się, że to tylko chwilowe problemy i faktury niebawem zostaną uregulowane. Jeżeli chodzi o nowych kontrahentów, to warto być bardziej niecierpliwym. Zbyt długa zwłoka może sprawić, że w kolejce po odzyskanie pieniędzy ustawią się jeszcze inni wierzyciele, a cały proces windykacyjny będzie utrudniony. W związku z tym, jeżeli dzieje się coś niepokojącego, to warto nawiązać kontakt z firmą windykacyjną. Tak naprawdę w 2023 roku dobrą praktyką biznesową jest nawiązanie współpracy z firmą windykacyjną jeszcze wtedy, gdy problemy z dłużnikami nie występują. Dmuchaj na zimne, a łatwiej będzie Ci później odzyskać należne środki.

Nowe wymówki dłużników

Rok 2023 w windykacji to także pojawienie się nowych wymówek dłużników. Nowych, bo jeszcze kilka lub kilkanaście miesięcy wcześniej nie miały one miejsca. Obecnie dłużnicy chętnie i z pełną świadomością wykorzystują wybuch wojny na Ukrainie lub wysoką inflację do tego, aby usprawiedliwić swoje problemy finansowe i brak realizacji płatności na czas. Warto, aby windykator był na to przygotowany i odpowiednio zareagował w momencie, gdy usłyszy tego typu wybieg dłużnika.

Proces windykacyjny wciąż może być skuteczny

Choć w 2023 roku pewnie będzie to utrudnione, to jednak proces windykacyjny wciąż może być skuteczny. Wpływ na zwiększoną szanse odzyskania pieniędzy mają:

  • czas rozpoczęcia windykacji;
  • profesjonalne poprowadzenie sprawy;
  • regularne monitorowanie sytuacji;
  • odpowiednio szybkie wkroczenie na drogę prawną.

Oczywiście trudno wymagać tego, aby każda firma posiadała w swoim zespole specjalistów od ściągania długów. Z punktu widzenia przedsiębiorców utrzymywanie takiego etatu mija się z celem, a dużo lepszym wariantem jest skorzystanie z usług profesjonalnych windykatorów. Zachęcamy do sprawdzenia oferty przygotowanej przez naszą firmę Straetus. Zadbamy o to, aby windykacja Twoich należności w 2023 roku była skuteczna i szybka. Zapraszamy do kontaktu.