Jak pokazują badania przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Długów, problemy z terminowymi spłatami są sporą bolączką polskich przedsiębiorców. Wielu z nich utrata płynności finansowej może w krótkim czasie doprowadzić do upadłości firmy. Nie dziwi więc, że konieczność odzyskiwania należności wiąże się z dużym stresem.

Stres związany z windykacją

Podejmowanie działań windykacyjnych może wywoływać duże napięcia. Nie zawsze wiemy, jak w danej sytuacji zachowa się dłużnik. Niektórzy bez większych problemów podejmują negocjację, inni unikają spłaty zobowiązania. Nierzadko pracownicy odpowiedzialni za windykację spotykają się z agresją, co również wiąże się ze stresem. Dodatkowo wszelkie działania egzekucyjne (komornicze) oraz sądowe, do których dochodzi w ostateczności, generują dodatkowe koszty, mnóstwo stresu, a nie zawsze gwarantują szybkie odzyskanie środków. Dodatkowym źródłem stresu dla małych przedsiębiorców jest to, że boją się podjąć rozmowy z zadłużonym klientem, ponieważ nie chcą utracić dobrych relacji. Z drugiej strony brak działań prowadzi do utraty płynności finansowej, a często upadku niewielkiego przedsiębiorstwa.

W takim przypadku warto nawiązać współpracę z firmą windykacyjną. Jest to bardzo korzystny krok z uwagi na to, że wszystko odbywa się w formie ugodowej, która w znacznym stopniu niweluje poziom stresu. Należy pamiętać, że zazwyczaj wszelkie działania odzyskiwania długu wiążą się z rodzajem napięcia psychicznego, co niestety podnosi również poziom kortyzolu w naszym organizmie. Długotrwały stres oraz nadmierne wydzielanie tego hormonu mogą wiązać się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi.

Firma windykacyjna – rozwiązanie dla obu stron

Angażując firmę windykacyjną wierzyciel z założenia liczy na polubowne i szybkie załatwienie sprawy. Dłużnik ma okazję do rozłożenia należności na rzecz wierzyciela w dogodnych ratach. Czasami zdarza się, że osoba zadłużona ma niewielkie możliwości finansowe, aby spłacać dług w satysfakcjonujących kwotach, które odpowiadałyby wierzycielowi. W takim wypadku firma windykacyjna szuka dogodnego rozwiązania, aby obie strony były zadowolone, co w znacznym stopniu ogranicza poziom stresu. Odzyskiwanie należności może odbyć się w zupełnie inny sposób, możliwy do zrealizowania przez dłużnika. Pracownicy firmy windykacyjnej zawsze przedstawiają stronom wszystkie możliwe sposoby spłacenia długu.

Warto dla zachowania zdrowia i uniknięcia sytuacji stresowych nawiązać współpracę z firmą windykacyjną, która w sposób profesjonalny podejdzie do odzyskiwania należności.