Wiele osób ma problem z właściwym zrozumieniem pojęcia „postępowanie windykacyjne”. Kiedy słyszą ten termin, w ich głowie pojawiają się skojarzenia z komornikiem i zajęciem mienia.  Często wynika to po prostu z niewiedzy. Procedura windykacyjna ma natomiast doprowadzić do tego, by przedsiębiorca jak najszybciej otrzymał od swego klienta należne mu pieniądze. Jak w uproszczeniu wygląda takie postępowanie?

Postępowanie polubowne

Pierwszym etapem windykacji jest działanie mające na celu polubowne rozwiązanie problemu. Ma ono na celu skłonienie dłużnika do zapłaty należności przy minimalnych kosztach i w jak najszybszym terminie. Firma windykacyjna rozpoczyna od monitów lub innych form wezwania do zapłaty. Jest to dobry moment na podpisanie ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Jeśli dojdzie do ugody, firma windykacyjna jedynie monitoruje spłaty i terminy płatności.

Postępowanie sądowe

Jeśli dłużnik nie reguluje zobowiązań pomimo wezwań do zapłaty lub podpisanej ugody,  wierzyciel może skierować sprawę do sądu. Postępowanie sądowe pozwala uzyskać tytuł egzekucyjny. Jest on niezbędny do podjęcia kolejnych czynności umożliwiających odzyskanie należności. Na tym etapie często firma windykacyjna znów podejmuje rozmowę z dłużnikiem, skłaniając go do spłaty należności przed wejściem na drogę sądową.

Postępowanie klauzulowe i egzekucyjne

Kolejny etap to uzyskanie klauzuli wykonalności. Pozwala ona wszcząć egzekucję komorniczą. Jest ona ostatnim krokiem w postępowaniu dotyczącym uzyskania wierzytelności. Komornik może ściągnąć zaległe należności z dochodów lub/i majątku dłużnika. Egzekucji komorniczej podlega wynagrodzenie i inne świadczenia, ruchomości i nieruchomości. Na tym etapie firma windykacyjna nadzoruje pracę komornika. Weryfikacji podlega sposób przeprowadzania czynności komorniczych.

Koszt postępowania windykacyjnego

Firmy windykacyjne pobierają zazwyczaj określony procent od kwoty, którą uda się odzyskać od dłużnika. Koszty komornicze również ponosi dłużnik. Najważniejsze w postępowaniu jest jednak to, by dług był możliwy do ściągnięcia. Jeśli dłużnik nie dysponuje majątkiem ani dochodami, trudno o odzyskanie należności. Kontaktując się z firmą windykacyjną, można liczyć na szczegółową informację na temat dostępnych sposobów rozwiązania problemu.