Jakie metody NLP stosuje się w windykacji?

Neurolingwistyczne programowanie to nic innego niż skuteczne oddziaływanie na siebie i innych, głównie za pomocą (przebadanych w psychologii eksperymentalnej) technik werbalnych. Każda profesjonalna i działająca zgodnie z kodeksami etycznymi firma windykacyjna może dziś z powodzeniem używać technik NLP do pertraktacji z dłużnikiem. Praktyki tego rodzaju potwierdzają, że NLP w służbie odzyskiwania należności finansowych są naprawdę skuteczne, gdyż odwołują się one do uniwersalnych zasad działania ludzkiego umysłu, w tym wrodzonego człowiekowi pojęcia więzi z drugim człowiekiem i rozumienie zależności, pojmowanej w tym przypadku jako obowiązek spłaty zaciągniętych zobowiązań. Firma windykacyjna w takiej procedurze psychologicznej po prostu apeluje do pojęcia sprawiedliwości, jakim jest zwrot należnych zobowiązań finansowych.

Skuteczność firmy windykacyjnej

Odzyskiwanie długów polega na tym, że firma windykacyjna aranżuje rozmowę negocjatora z dłużnikiem. Negocjator wybiera taką formę perswazji, aby dotrzeć do tak zwanego w NLP metaprogramu bycia dłużnikiem, a następnie krok po kroku zmienić go na potrzebę uregulowania należności. Metaprogram ten to pewien sposób filtrowania informacji, postrzegania samego siebie, który przekłada się na sposób zachowania.

Negocjacje w koncepcji NLP uruchamiają w człowieku ukryte zasoby uczciwości, współpracy, poczucia zobowiązania do spłaty długu i szereg innych mechanizmów poznawczych, które muszą ulec zmianie na pozytywne. Profesjonalna firma windykacyjna, która posługuje się dorobkiem NLP, zmienia nie tylko zachowanie dłużnika tak, by zwrócił on dług wierzycielowi, ale również koryguje jego własne pułapki myślenia, które uprzednio wpędziły go w tarapaty finansowe. Negocjatorzy NLP twierdzą wręcz, że każdego uporczywego dłużnika da się wyedukować (zmienić jego metaprogram psychiczny) tak, by nie tylko wyszedł on ze spirali długu, ale w przyszłości lepiej radził sobie ze spłatą wszelkich zobowiązań finansowych i wypełnianiem obowiązków w codziennym życiu osobistym i zawodowym.

Każdy, szkodliwy metaprogram – przy użyciu właściwie dobranych procedur NLP – da się w pełni przekodować na pozytywną strategię samokontroli i radzenia sobie na co dzień.