Odzyskiwanie długów to zadanie, którym zajmują się zarówno firmy windykacyjne, jak i komornicy. Z tego powodu dużo ludzi – mylnie – utożsamia komorników z windykatorami. Warto wiedzieć, że mają oni różne prawa i odmienne możliwości ściągania długów.

Firma windykacyjna – polubowna forma odzyskiwania należności

Firma windykacyjna jest zatrudniana przez wierzyciela w celu polubownego odzyskiwania długów od dłużników. Windykator nie jest funkcjonariuszem publicznym. Ma on ograniczone możliwości prawne ściągania długów.

Co wolno windykatorowi?

Zadaniem windykatora jest pomoc dłużnikowi w spłaceniu jego zadłużenia. Może tę pomoc realizować za pomocą określonych środków:

 • przed upływem 60 dni od terminu płatności:
  • wykonanie telefonu do dłużnika celem przypomnienia mu o zaległej płatności,
 • po upływie 60 dni od terminu płatności:
  • wysłanie pisemnego zawiadomienia o konieczności spłaty długu (może to być zarówno tradycyjny list, jak i e-mail),
  • wykonanie telefonu lub wysłanie SMS-a z informacją o kwocie zadłużenia oraz rachunku, na który należy ją wpłacić,
  • ustalenie terminu spłaty i ewentualne rozłożenie jej na raty,
  • powiadomienie o konsekwencjach braku wpłaty (wpis do BIK, BIG InfoMonitor oraz KRD).

 

W przypadku, gdy powyższe czynności nie odniosą zamierzonego skutku, windykator ma prawo do wniesienia sprawy do sądu. Ściąganie należności przez firmę windykacyjną kończy się właśnie na tym etapie.

Komornik

Kiedy odzyskiwanie długów przez firmę windykacyjną nie przynosi skutków, a sprawa zostanie skierowana do sądu, ściąganie należności przejmuje komornik sądowy. Działa on na mocy ustawy o komornikach i egzekucji komorniczej. Artykuł 3 tej ustawy określa dokładny zakres uprawnień komornika. Warto jednak zapoznać się z przebiegiem egzekucji komorniczej. Po pierwsze – komornik nie może pozostawić rodziny poddanej egzekucji komorniczej bez środków do życia. Umocowania prawne pozwalają mu jednak na zajęcie określonych dóbr w celu wyegzekwowania należności. Należą do nich:

 • wynagrodzenie,
 • rachunek bankowy,
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • emerytura i renta.

Podsumowanie

Firma windykacyjna wspiera wierzyciela w polubownej windykacji należności. Kiedy działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, sprawę kieruje się do sądu. Jeśli sąd udzieli tytułu wykonawczego, odzyskiwaniem należności zajmie się komornik, który ma ustawowe środki do wyegzekwowania należności na rzecz wierzyciela.