Jedną z usług oferowanych przez specjalistów i firmy windykacyjne jest przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. Polega on na podjęciu szeregu działań, których zadaniem jest prześwietlenie danego podmiotu gospodarczego. Dzięki temu można m.in. poznać ewentualne zagrożenia płynące ze współpracy z nim. Oczywiście to nie jedyna sytuacja, w której warto pomyśleć o przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego.

Czym jest wywiad gospodarczy?

Na samym początku warto zastanowić się nad tym, czym właściwie jest wywiad gospodarczy. Tak jak wcześniej wspomniano, to zespół działań, które polegają na poszukiwaniu i zbieraniu materiałów i informacji o wskazanym podmiocie gospodarczym lub sektorze, a następnie poddawaniu ich analizie. Odpowiednia interpretacja pozyskanych danych pozwala na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych, a czasem jest przyczynkiem do wstrzymania lub przyspieszenia postępowania sądowego.

Poznaj 5 sytuacji, w których warto go przeprowadzić

Poniżej przedstawiono 5 sytuacji, w których warto przeprowadzić profesjonalny wywiad gospodarczy. Poznaj je i sprawdź, czy dotyczą właśnie Ciebie.

1.   Weryfikacja potencjalnego kontrahenta

Jednym z podstawowych wskazań do przeprowadzenia wywiadu gospodarczego jest analiza sytuacji potencjalnego kontrahenta. Firmy chcące nawiązać współpracę z innymi partnerami biznesowymi, mogą zdecydować się na zlecenie dokładnej analizy kondycji finansowej (i nie tylko) potencjalnego partnera, jego działań w ostatnich tygodniach, miesiącach lub latach, a także wypłacalności. Podczas wywiadu gospodarczego sprawdzane są również ewentualne zakończone i prowadzone procesy sądowe, w które dany podmiot jest zaangażowany. Zdobyte w ten sposób informacje pozwalają na dokładną weryfikację tego, czy firma jest godna zaufania. Jeżeli raport wskaże, że w przeszłości zdarzało się jej wchodzić na drogę sądową lub miała niezapłacone zobowiązania, to może to być sygnał ostrzegawczy. Ostateczna decyzja zawsze podejmowana jest przez podmiot zlecający wywiad gospodarczy, jednak w przypadku wątpliwości rekomenduje się rezygację ze współpracy.

2.   Sprawdzenie sytuacji dłużnika

Kolejnym przykładem wykorzystania wywiadu gospodarczego jest analiza sytuacji dłużnika, który zwleka ze spłatą wierzytelności. Odpowiednio poprowadzone śledztwo biznesowe może wykazać, czy dana firma działa z premedytacją, czy jednak rzeczywiście ma problemy z płynnością finansową i robi co w jej mocy, aby poradzić sobie z daną sytuacją. Jeżeli będą to chwilowe zawirowania, to wierzyciel nie powinien mieć powodów do obaw. Zdarza się jednak, że dana firma jest niewypłacalna od jakiegoś czasu lub posiada odpowiednie zasoby, jednak celowo unika spłaty. Wówczas wyniki raportu mogą być ważnym bodźcem do tego, aby rozpocząć procedurę sądową.

3.   Analiza opłacalności wejścia na dany rynek

Wywiad gospodarczy może dotyczyć także opłacalności i szans wejścia na rynek zagraniczny. Podmioty planujące ekspansję mogą zlecić przeprowadzenia analizy rynku. W ten sposób szybko zostanie zweryfikowany potencjał rynku zagranicznego pod kątem dystrybucji danego asortymentu w określonej cenie. Z takiego śledztwa dowiesz się, ile zbliżonych podmiotów działa na rynku i jak mocna jest konkurencja. Choć raport ten nie będzie identyczny do profesjonalnej analizy konkurencji, to jednak wnioski z niego płynące mogą okazać się niezwykle ważne.

4.   Analiza opłacalności dywersyfikacji usług

Analogicznie można przeprowadzić wywiad gospodarczy w zakresie opłacalności dywersyfikacji usług w obrębie jednego rynku. Wówczas specjaliści badają sytuację wybranych podmiotów konkurencyjnych, ich wypłacalność, ewentualne przeterminowane zobowiązania, a także głównych kontrahentów. Taki wywiad pozwala na prześwietlenie sektora i określenie, czy wejście na niego będzie opłacalne, czy jednak wiąże się z dużym ryzykiem biznesowym.

5.   Planowanie inwestycji

Wywiad gospodarczy może okazać się skutecznym narzędziem poprzedzającym planowaną inwestycję. Na tej podstawie można sprawdzić sytuację głównych kontrahentów oraz konkurentów. Jeżeli sytuacja ekonomiczna i płynność finansowa naszych partnerów biznesowych jest niepewna, to może to skutkować opóźnieniami w płatnościach. Te z kolei przełożą się na brak regularnego finansowania inwestycji i mogą doprowadzić do strat inwestora, jeżeli ten nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Rzetelny wywiad gospodarczy pozwoli zminimalizować to ryzyko.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Niezależnie od powodu, przeprowadzimy dla Ciebie rzetelny i profesjonalny wywiad gospodarczy w kraju i za granicą. Nasze działania są etyczne i zgodne z prawem, dzięki czemu masz gwarancję tego, że przeprowadzona usługa nie naruszy dóbr Twoich, ani innych podmiotów na rynku. Dajemy gwarancję poufności oraz gromadzenia wiarygodnych danych, które dostarczymy Ci zgodnie z umową. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług przeprowadzenia wywiadu gospodarczego. W naszej ofercie znajdziesz również profesjonalną windykację wierzytelności na rynku polskim i zagranicznym. Za realizację tych zadań odpowiadają doświadczeni specjaliści.