Jak długo windykacja może ściągać dług?

Jak długo windykacja może ściągać dług?

Przeterminowane należności mogą poważnie zagrozić płynności finansowej przedsiębiorstwa. Gdy kontrahent ma problemy z terminową spłatą zobowiązań, należy podjąć zdecydowane kroki. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego: „wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia,...
name
Call Now Button