Menu
Menu
Straetus Polska
ZAPEWNIAMY PROFESJONALNE I ETYCZNE ODZYSKANIE NALEŻNOŚCI
PRAWOŚĆ I UCZCIWOŚĆ
Straetus Polska jest zobowiązany do najwyższych standardów postępowania biznesowego w stosunkach z każdym z naszych klientów, partnerów biznesowych i franczyzobiorców. Zobowiązanie to wymaga od nas prowadzenia działalności w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wytycznymi Straetus. Straetus International zrzeka się wszelkich roszczeń i odpowiedzialności.

Każdy (master)franczyzobiorca Streatus jest niezależnie prowadzoną franczyzą. Franczyzodawca, Straetus International BV, i jego podmioty stowarzyszone nie kontrolują ani nie zarządzają codzienną działalnością żadnej z franczyz Straetus.
Skargi
Każda osoba składająca skargę lub zadająca pytanie jest zachęcana do podania imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz odpowiednich szczegółów wątpliwego, rzekomo nieetycznego lub nielegalnego zachowania, byśmy mogli się z nią w razie potrzeby bezpośrednio skontaktować. Wszystkie zapytania będą obsługiwane dyskretnie i dołożymy wszelkich starań, by zachować, w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, poufność wszelkich pytań lub zgłoszeń. Będziemy przeprowadzać wszelkie kontrole zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Straetus Polska Sp. z o.o. nie będzie tolerować kary bądź odwetu w stosunku do osoby, która w dobrej wierze podała informacje, lub która pomogła w dochodzeniu lub postępowaniu w sprawie rzekomo nieetycznego lub nielegalnego zachowania.

Straetus Integrity and Compliance Office - Biuro Uczciwości i Zgodności Straetus
Email: integrity@straetus.com
Ograniczenie odpowiedzialności:
Każdy (master) franczyzobiorca Streatus jest niezależnie prowadzoną franczyzą. Franczyzodawca, Straetus International BV, i jego podmioty stowarzyszone nie kontrolują ani nie zarządzają codzienną działalnością żadnej z franczyz Straetus.