Na czym polega sprzedaż wierzytelności?

Na czym polega sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności następuje poprzez tzw. cesję wierzytelności, czyli przeniesienie długu na osobę trzecią (windykatora) na podstawie odrębnej umowy podpisanej przez obie strony. Najczęściej sprzedaż wierzytelności posiada charakter odpłatny, czyli umowa o cesji...
Jak wygląda windykacja sądowa?

Jak wygląda windykacja sądowa?

Windykacja z prawnego punktu widzenia Windykacja jest to zbiór czynności prawnych, które mają na celu doprowadzenie dłużnika do spłacenia wierzytelności, które zaciągnął wobec wierzyciela. Wyróżniamy dwie formy windykacji: polubowną i sądową. Polubowna to nic innego...
name
Call Now Button